Latihan


(A)Selesaikan dalam bentuk lazim(18%
123 + 4 =
       2 3
     +   4_

   ________
2)78 + 11 =
396 + 2 =
418 + 30 =
545 – 3 =
626 – 5 =
7)63 – 41 =
8)98 – 40 =
9)47 – 22=

(B)Selesaikan secara mental16%
18 + 4 =           29 + 6 =     

37 + 7 =           413 – 8 =    

512 –7=           68 +      = 15

7)(    -3 = 12       811 -     = 6C)Lengkapkan

1.RM 1    =(     )keping 10 sen

2.RM 1    =(     )keping 20 sen

3.RM 1    =(     )keping 50 sen

4.RM 1    =(     )keping  5 sen

5.RM10    =(     )keping RM 1

6.RM10    =(     )keping RM 5

7.RM 5    =(     )keping RM 1

8.RM 1    = 1 keping 50sen +(     )keping 10sen

9.RM 1    = 1 keping 50sen +(     )keping 10sen
   
            +1 keping 10 sen

10.RM 1   = 1 keping 20sen +(      )keping 10sen 

            3 keping 10sen(D)Gariskan jawapan yang betul.

1.Aina bermain badminton pada waktu(tengah hari , petang).

2.Bulan yang kesepuluh dalam setahun ialah bulan (September ,
   Oktober).

3.Kerusi kayu (lebih berat ,lebih ringan) daripada kerusi plastik.

4.Menara Kuala Lumpur( lebih rendah , lebih tinggi ) daripada
   pokok kelapa.

5.Cawan dapat menampung (lebih ,kurang) air berbanding dengan
   cerek.

6. Panjang gelanggang bola jaring adalah sebanyak (20, 2)
    langkah Salmah.

7. Silinder mempunyai ( satu , dua) permukaan rata dan satu
    permukaan lengkung.

8. Segiempat sama mempunyai ( tiga ,empat)bucu.

(E)Namakan bentuk berdasarkan ciri-ciri yang diberi.

1. Bentuk ini mempunyai satu permukaan rata dan satu permukaan  
   lengkung.Bentuk ini juga mempunyai satu sisi dan satu bucu.
   (                      )

2.Bentuk ini mempunyai 6 permukaan rata yang sama besar.
   Bentuk ini juga ada 12 sisi dan 8 bucu.
   (                     )

3.Bentuk ini mempunyai satu sisi permukaan lengkung.Bentuk ini
   tidak mempunyai permukaan rata.
   (                    )

4.Bentuk ini mempunyai 6 permukaan rata.Bukan semua
   permukaannya sama besar.Bentuk ini juga ada 12 sisi dan
   8 bucu.
   (                    )

5.Bentuk ini mempunyai 5 permukaan rata.Permukaan rata itu
   terdiri daripada bentuk segiempat di bawah dan 4 bentuk
   segitiga.Bentuk ini ada 8 sisi dan 5 bucu.
   (                    )

6.Bentuk ini mempunyai 2 permukaan rata dan satu permukaan
   lengkung.Bentuk ini ada 2 sisi.
   (                   )

 


1 comment:

Vyvian Low said...

Question one answer is 27