Sunday, November 11, 2012


MATEMATIK 


Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan.

1.   5  +  4  =  9
_____ekor ayam ada di dalam reban. Masuk _____ ekor  ayam lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya.


2.   6  +   2  =  8
_____ batang pensel. Tambah _____ batang lagi. Jumlah pensel ada ______ batang.


3.   7  +  3  = 10
Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Masukkan _____ 
ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ___